Web Scraping S Semalt Expert

Zoškrabanie webu, známe aj ako zber z webu, je technika používaná na získavanie údajov z webových stránok. Softvér na získavanie webu má priamy prístup na web pomocou protokolu HTTP alebo webového prehľadávača. Aj keď proces môže užívateľ softvéru implementovať manuálne, táto technika vo všeobecnosti zahŕňa automatizovaný proces implementovaný pomocou webového prehľadávača alebo robota.

Zoškrabanie webu je proces, keď sa štruktúrované údaje kopírujú z webu do miestnej databázy na účely kontroly a načítania. Zahŕňa načítanie webovej stránky a extrahovanie jej obsahu. Obsah stránky možno analyzovať, prehľadávať, reštrukturalizovať a kopírovať jej údaje do miestneho úložného zariadenia.

Webové stránky sú zvyčajne zostavené z textových značkovacích jazykov, ako sú XHTML a HTML, ktoré obsahujú veľké množstvo užitočných údajov vo forme textu. Mnohé z týchto webových stránok sú však určené pre koncových používateľov a nie pre automatické použitie. To je dôvod, prečo bol vytvorený škrabací softvér.

Existuje mnoho techník, ktoré možno použiť na efektívne zoškrabovanie webu. Niektoré z nich boli vypracované nižšie:

1. Ľudské kopírovanie a vkladanie

Z času na čas ani tie najlepšie nástroje na stieranie webu nemôžu nahradiť presnosť a efektívnosť manuálneho kopírovania a vkladania. Toto je väčšinou použiteľné v situáciách, keď webové stránky nastavujú prekážky, ktoré bránia automatizácii strojov.

2. Zhoda vzorov textu

Toto je pomerne jednoduchý, ale výkonný prístup, ktorý sa používa na získavanie údajov z webových stránok. Môže to byť založené na grepovom príkaze UNIX alebo iba na prostriedku regulárneho výrazu daného programovacieho jazyka, napríklad Python alebo Perl.

3. Programovanie HTTP

Programovanie HTTP sa dá použiť pre statické aj dynamické webové stránky. Dáta sa extrahujú prostredníctvom zaúčtovania požiadaviek HTTP na vzdialený webový server pri použití programovania soketov.

4. Analýza HTML

Mnoho webových stránok má tendenciu mať rozsiahlu zbierku stránok vytvorených dynamicky z podkladového zdroja štruktúry, napríklad z databázy. Tu sú dáta, ktoré patria do podobnej kategórie, zakódované do podobných stránok. V analýze HTML program zvyčajne zisťuje takúto šablónu v konkrétnom zdroji informácií, načíta jej obsah a potom ho prevedie do pridruženej formy, ktorá sa označuje ako obálka.

5. DOM parsovanie

V tejto technike sa program vkladá do plnohodnotného webového prehľadávača, ako je Mozilla Firefox alebo Internet Explorer, na načítanie dynamického obsahu generovaného skriptom na strane klienta. Tieto prehliadače môžu tiež analyzovať webové stránky do stromu DOM v závislosti od programov, ktoré dokážu extrahovať časti stránok.

6. Uznávanie sémantickej anotácie

Stránky, ktoré chcete zoškrabať, môžu obsahovať sémantické označenia a anotácie alebo metaúdaje, ktoré sa môžu použiť na vyhľadanie konkrétnych útržkov údajov. Ak sú tieto anotácie vložené do stránok, táto technika sa môže považovať za osobitný prípad analýzy DOM. Tieto anotácie môžu byť tiež usporiadané do syntaktickej vrstvy a potom uložené a spravované oddelene od webových stránok. Umožňuje zošrotovačom načítať schému údajov a príkazy z tejto vrstvy skôr, ako zošrotuje stránky.

mass gmail